Användarvillkor

Webbtjänst för fondhandel i samarbete med Max Matthiessen Värdepapper AB (tidigare Fondab AB)

Denna webbtjänst är levererad av Max Matthiessen Värdepapper AB ("MMVP") med organisationsnummer 556697-5560. Genom att gå in på webbplatsen och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen, godkänner besökaren att Användarvillkoren är bindande för besökaren. Om Användarvillkoren skulle vara oförenliga med villkoren för någon tjänst eller produkt, har villkoren för produkten eller tjänsten företräde framför Användarvillkoren. Om du inte vill förbinda dig till dessa Villkor eller andra villkor eller regler som gäller Webbplatsen, får du inte använda Webbplatsen.

MMVP förbehåller sig vidare att vid var tidpunkt och efter eget godtycke uppdatera webbplatsen eller avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av den.

Alla rättigheter till varumärken och kännetecken på Webbplatsen tillhör MMVP, dess ägare eller andra samarbetsparter.